Tag Archives: opatrenia

by in Financie, Hypotéky

Súhrn znenia zákona o odklade splátok pre občanov

Vzhľadom k tomu, že dňa 9.4.2020 vstúpil do účinnosti špeciálny zákon o odklade splátok v súvislosti so šírením choroby COVID-19, uverejňujeme súhrn informácií k tejto oblasti. Odkladom splátok v zmysle tohto zákona sa rozumie odklad splátok istiny úveru a úrokov z úveru zo spotrebiteľskej zmluvy resp. zmluvy o úvere na bývanie.Banka povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok bankových úverov na obdobie max. 9 mesiacov odo dňa […]

by in Financie, SME

Vládne nariadenia a štátne príspevky pre podnikateľov

Zosumarizovali sme pre Vás prehľadne aktuálne opatrenia vlády v oblasti pomoci podnikania a zamestnanosti:1. Ak máte pokles obratu príjmov za mesiac marec  2020, najmenej 20% môžete požiadať o príspevok na mzdy zamestnancov alebo na náhradu straty príjmov.  2. Ak  máte pokles obratu príjmov za mesiac marec 2020 najmenej o 40% % môžete:– uplatniť voči príslušnej zdravotnej […]

  Tak ako v bežnom živote. Všetky vzťahy majú byť úprimné, čisté a transparentné.
  Zvýšte potenciál svojich možností.
  Udržiavajte svoje portfólio čisté a prehľadné.
  Vyberajte si len tie najlepšie služby s hodnotením.
  Dva krát sa rozhoduj, raz podpisuj.
  Investuj s citom, vyberaj s rozumom.

  Adresa

  Nitra a okolie

  PHONE

  +421 908 682 198

  EMAIL

  info@ondrejligac.sk